Yaroslav Haşek: Kandırış

Yaroslav Haşek: Kandırış

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yargıç Marik, karşısındaki Adamec adlı kadına, tatlı bir sesle: — İşte çıktın, dedi. Sokaklarda sürtüp durduğu için on beş gün kodeste yatmıştı Adamec. — İşte çıktın, Adamec. O Raç denen...

Japon Hikayesi: Aynadaki Kız

Japon Hikayesi: Aynadaki Kız

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şogun Aşikaga döneminde, güney İse’deki Ogavaçi Tapınağı yıkılmaya yüz tutmuştu. Bölgenin daimyösu olan Kitabatake ise, iç karışıklıklar gibi sebeplerden dolayı tapınağın yeniden inşası ile ilgilenememişti. Tapınağın rahibi Matsumura, Şoguna bağlılığı...

Jorge Luis Borges: 19.YY İngiliz Edebiyatı

Jorge Luis Borges: 19.YY İngiliz Edebiyatı

Bu yazı sabitlenmiştir.

On dokuzuncu yüzyıl başlarında Protestan inancı, Fransız klasisizmine karşı Romantiklerin başkaldırısı, Napolyon’un giriştiği savaşlar, Prusyalılarla İngilizlerin silah arkadaşlığı yaptıkları Waterloo’da kar sanılan ortak utku, bir de ortak bir kökenin anıları....

Zerdüş Dini ve Zerdüştçülük

Zerdüş Dini ve Zerdüştçülük

Bu yazı sabitlenmiştir.

Zerdüştçülük, Zerdüştîlik ya da Mecûsîlik, günümüzden 3500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran’da kurulan, yaklaşık MÖ 6. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar 3 büyük Pers İmparatorluğu’nun dini olan, içerisinde düalist ve...

Feng Shui

Feng Shui

Bu yazı sabitlenmiştir.

Feng Şui, “rüzgâr” ve “su” anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisidir. Feng şui, eski bir Çin yerleşim uygulaması olup,...

Viking Mitolojisi

Viking Mitolojisi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Başlangıçta boşluk vardı (Ginnungagap). Dünya daha var olmadan önce 11 nehir akan Niflheim’da ölüm var oldu. Niflheim’ın güneyinde başka bir sıcak dünya daha oluştu; Muspell; Devlerin koruduğu yer. Devler buraya...

Lilith Efsanesi

Lilith Efsanesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İnsanlığın ilk öyküsü olarak ele alınan ve kutsal kitaplarda ilk insan olarak geçen Adem,Havva ikilisinden önce Lilith varmıydı?Lilith Adem’in ilk karısımıydı? Tanrı topraktan Adem ile Lilith\’i yaratır. Mutlu mutlu yaşasınlar...

Harici Mezhebi Tarihi ve İnançları

Harici Mezhebi Tarihi ve İnançları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Beyhesiyye’nin ortaya çıkışı bir cariyenin satışına bağlanmaktadır. Rivayete göre İbazıyye’den İbrahim adında bir kişi, kendi mezhebinin mensuplarından bir topluluğu evine çağırmış, bu sırada cariyesi hizmette kusur edince onu kendi akidelerini...

Kalaş Dini

Kalaş Dini

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kalaşlar (Kalaşça: Kaĺaśa, Nuristanice: Kasivo), Afganistan’ın eski adıyla Kafiristan bölgesi (yeni adıyla Nuristan Vilayeti) ve Hindukuş Dağları’nda bulunan Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin denizden 3000 m.yüksek bölgelerinde yaşayan eşsiz ve benzersiz olarak...

Mapuçe Kızılderilileri

Mapuçe Kızılderilileri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mapuçe dininde maçi adı verilen ve yaşlı kadınlardan oluşan şamanlar kötülükleri kovmak, yağmur yağdırmak için ayin düzenlemekteydi. Şifalı otları kullanma konusunda da nesiller boyu aktarılan bilgiye sahip olan maçilerin düzenlediği...